Werkwijze

Nadat u zich heeft aangemeld bij Prio Bewindvoering komen wij bij u thuis om kennis te maken. Tijdens dit bezoek krijgt u van ons uitleg over hoe beschermingsbewind werkt en welke gegevens nodig zijn. Mocht u besluiten om u onder bewind te laten stellen dan zullen wij de benodigde formulieren voor u invullen. Verder worden er afspraken gemaakt over het vervolg van de samenwerking. De benodigde stukken worden verzonden naar de rechtbank. Na een aantal weken wordt u uitgenodigd door de kantonrechter om de onderbewindstelling te bekrachtigen. U bent verplicht deze zitting bij te wonen. Ook Prio Bewindvoering zal daarbij aanwezig zijn.

Na de onderbewindstelling ontvangt u via de post de uitspraak van de rechtbank. Vanaf dat moment nemen wij uw financiële administratie over. Wat betekent dat voor u? Wij openen bij de ING bank drie rekeningen:

Beheerrekening

Via deze rekening lopen alle inkomsten en uitgaven. U krijgt een inlogcode voor On View waardoor u op ieder moment van de dag uw inkomsten en uitgaven in kunt zien. Zo blijven de zaken voor u helder en transparant. Mocht u niet in het bezit zijn van een computer dan zullen wij u iedere drie maanden een schriftelijk overzicht toesturen. De beschikking over de beheer- en de spaarrekening ligt uitsluitend bij de bewindvoerder.

Leefgeldrekening

Van de leefgeldrekening krijgt u een bankpas met pincode. Hierop wordt op een vaste dag in de week uw leefgeld overgemaakt. De hoogte van het leefgeld is afhankelijk van uw inkomsten en uitgaven en zullen in overleg met u worden vastgesteld. Mocht u extra uitgaven hebben dan kunt u hiervoor telefonisch of via het contactformulier een verzoek doen. Dit kan natuurlijk alleen als er ruimte is binnen uw budget.

Spaarrekening

Mocht er ruimte zijn binnen uw budget zullen wij in overleg met u een spaarrekening voor u openen.
De bewindvoerder draagt zorg voor de hele financiële administratie. Wij zorgen er voor dat alle instellingen waar u mee te maken heeft worden aangeschreven zodat de bewindvoerder alle post ontvangt. Wij stellen een budgetplan op en kijken naar alle regelingen (bijvoorbeeld bijzondere bijstand) waar u gebruik van kunt maken. Ook verzorgen wij voor u de aanvragen en of wijzigingen voor de toeslagen en doen wij de belastingaangifte (box1). In het geval van schulden zullen we deze voor zover mogelijk voor u regelen of u begeleiden naar de gemeentelijke schuldhulpverlening voor een minnelijk traject of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (W.S.N.P). Jaarlijks leggen wij verantwoording af aan de kantonrechter. Dat geeft u de zekerheid dat uw financiën op een betrouwbare manier worden beheerd.

Wilt u meer informatie?

Voor vragen en het maken van een afspraak, kunt u bellen of mailen. Bellen graag op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 – 12.00. Op vrijdagmiddag zijn wij gesloten. U kunt ons altijd bereiken op 0318 – 73 42 98 of vul ons contactformulier in.

Ga naar contact

Stel uw vraag aan Priobewindvoering!

0318 - 73 42 98
info@priobewindvoering.nl

Contactformulier

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.