Bewindvoering

Andere woorden voor bewindvoering zijn beschermingsbewind en onderbewindstelling. Een meerderjarige is zelf verantwoordelijk voor alles wat hij/zij doet. Soms is iemand niet (niet geheel) in staat om zijn/haar financiële belangen te behartigen. De kantonrechter kan dan zijn/ haar vermogen onder bewind stellen. Dit betekent dat een bewindvoerder het vermogen beschermt. Het bewind is een puur financiële maatregel. Het gaat dus alleen om financiële handelingen. De rechtbank, sector kanton, beslist over de onderbewindstelling. Iemand van wie het vermogen onder bewind is gesteld, mag daarover niet meer zelfstandig beslissen.

Aanvraag

Iemand kan zelf bewindvoering aanvragen. Ook een partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes. Bij een minderjarige kan de voogd bewindvoering aanvragen. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een verzoek indienen. Dit kan hij doen als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Bijvoorbeeld als dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou schaden.

Hoe in te dienen?

Indien u of een familielid beschermingsbewind wilt aanvragen, kan Prio Bewindvoering hiervoor samen met u een verzoekschrift invullen voor de rechtbank. Hiervoor kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek. Het verzoekschrift wordt daarna samen met de benodigde stukken naar de rechtbank verzonden.

Kosten

Aan beschermingsbewind zijn kosten verbonden. Als u een minimuminkomen heeft kunt u deze kosten vergoed krijgen via de bijzondere bijstand. Prio Bewindvoering regelt voor u deze aanvraag. Als u een hoger inkomen heeft moet u de kosten zelf betalen.

Wilt u meer informatie?

Voor vragen en het maken van een afspraak, kunt u bellen of mailen. Bellen graag op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 – 12.00. Op vrijdagmiddag zijn wij gesloten. U kunt ons altijd bereiken op 0318 – 73 42 98 of vul ons contactformulier in. Prio Bewindvoering is centraal gelegen en richt zich op de hele regio midden: van Rotterdam tot Zwolle naar Nijmegen en weer terug, waaronder dus ook Ede, Tiel en Zeist.

Ga naar contact

Stel uw vraag aan Priobewindvoering!

0318 - 73 42 98
info@priobewindvoering.nl

Contactformulier

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.